L
L


Harmonie & Coherentie


Wat is Harmonie eigenlijk. Kennen we het nog wel? We kunnen de huidige samenleving niet bepaald beschuldigen van een warme overdaad aan harmonie. Wel is het zo dat voornamelijk de conflicten de aandacht krijgen. Dat is nu eenmaal spannender dan laten zien waar het er harmonieus aan toe gaat. Harmonie in intermenselijke relaties zal moeten steunen op een algehele persoonlijke en biologisch harmonische instelling en balans.


Coherentie is een natuurlijk fenomeen. Wanneer fotonen (licht-quanta) het in verhoogde mate hebben, noemen we het laser-licht. Coherentie is harmonie op quantum niveau. Het effect van zo'n harmonieuze lichtstraal is bekend. Binnen de thermodynamica bestaat het begrip Entropie als de mate van chaos. Het tegengestelde is Negentropie en dus de mate van ordening. De ordening ofwel harmonie kan toenemen door chaotische elementen te verbannen of om te zetten in harmonie. Wellicht een beetje een apart verhaal maar het zal toch ook logisch overkomen.


De elektronische systemen welke door de mens zijn gecreeërd en welke elektromagnetische golfpatronen uitstralen, zijn naar natuurkundig/biologische begrippen verre van volmaakt. Ze veroorzaken als bijverschijnsel een hoge entropie of chaos. Straling van allerlei bronnen zoals zendmasten, mobieltjes, transformators en ga zo maar door hebben grote verliezen. Strooivelden of Eddy Current, zoals het in vaktermen wordt genoemd, zijn de ware veroorzakers van wat we electrosmog noemen. Dus niet de min of meer zuivere sinus golfpatronen zelf, maar de verliezen van de slordige techniek. Eddy Current zijn geen mooie sinus golfpatronen maar wervelingen (vortices verval) welke er het gevolg van zijn. Dus teveel chaos en te weinig harmonie.


Dit aspect speelt op alle niveaus. Van bewustzijn tot en met materie. Daarin zit ook de oorzaak en gevolg richting. Klinkt allemaal erg leuk, maar wat hebben we er aan.


Een beetje kort door de bocht, kan gesteld worden dat ziekte als belangrijke oorzaak, het gebrek aan harmonie binnen ons lichaam heeft. De diverse onderdelen (cellen, weefsels, organen, systemen) werken niet meer volledig harmonieus samen maar er heerst te veel chaos. Alles functioneert en communiceert daardoor minder. Ons afweersysteem werkt niet meer helemaal naar behoren en de deur naar ziektes staat open. Het gaat van kwaad tot erger. Wat moeten we daar aan doen?


De harmonie moet weer naar een niveau worden teruggebracht waarop onze lichaamscellen, organen en systemen naar behoren onderling gaan communiceren en functioneren. Hoe kunnen we dat doen?


Eigenlijk weten we het allemaal wel. Deels is het een kwestie van life-style en alles wat daarbij hoort, deels van mentale (bewustzijn) instelling en ook diverse harmoniserende technieken, systemen en methodes kunnen bijdragen.


Harmonie is eigenlijk een situatie welke de natuur zoveel mogelijk al vanzelf opzoekt. En dat vanaf het allerkleinste (quantum) tot en met het allergrootste (Cosmos). De natuur zoekt altijd naar een situatie waarin met een zo min mogelijk energieverbruik, zoveel mogelijk totstand kan worden gebracht. Pure efficiëncy dus, is een drang van natuurlijke systemen. Het wordt ook wel de coherentie of resonantie-status genoemd.


Harmonie in muziek, spreekt wellicht wat meer tot de verbeelding. Het is echter precies hetzelfde als harmonie op menselijk niveau en harmonie op materieel niveau. Harmonie is een allesomvattend begrip en de principes zijn overal hetzelfde. Het zijn resonanties welke bij elkaar passen. Welke in harmonie zijn met elkaar. Een muziekstuk kan tegelijkertijd vele totaal verschillende geluiden produceren (frequenties) en toch volledig harmonieus klinken. Dat is de essentie van harmonie. Dat is wat de natuur nastreeft. Niet alles is hetzelfde, wel zou alles in harmonie met elkaar moeten zijn. Dat zou bij mensen onderling ook mooi zijn.


HollandCare kan u, middels HealthCoaching, helpen weer harmonieus te worden. Dit kan ondersteund worden door methodes/producten/technieken welke de harmonie in mensen en systemen verbeteren. Over het algemeen werken deze zaken niet op stel en sprong, maar wordt het een gestage opbouw. Het begint klein en wordt steeds groter. Het begint sub-atomair en bouwt geleidelijk op naar mensen, systemen en zelfs tot samenlevingen. Gezien de huidige wereld-situatie, hoog tijd dat we daar eens wat aan gaan doen, vind u niet?


Moet u in deze producten/technieken geloven? Welnee, u hoeft helemaal nergens in te geloven. U hoeft deze systemen ook helemaal niet toe te passen. Het zijn slechts effectieve hulpjes bij uw doelbewuste streven naar meer harmonie, vitaliteit en gezondheid in uw leven.