L


L


Health Coaching, sleutel tot vitaliteit


Voor mensen met vitaliteitsproblemen. Dit kan variëren van niet goed in het vel zitten, tot en met fysieke en of emotionele problemen welke een belemmering vormen in het dagelijks functioneren. Depressiviteit, Burn-out, Fobieën of Post Traumatische Stress. Diverse methodes en technieken kunnen worden ingezet om te analyseren, te coachen en te corrigeren. Soms is het ook belangrijk om eerst de mogelijke achterliggende oorzaken in kaart te brengen.  U leert hiermee uzelf beter kennen. Ook kunnen technieken worden aangeleerd waarmee u zelf aan de slag kunt en uw emotionele/fysieke weerbaarheid in de toekomst kunt verbeteren.


U maakt geheel vrijblijvend een afspraak voor een eerste gratis consult. Hierbij wordt ruim de tijd genomen en uitgebreid uitgelegd hoe de werkwijze is bij Health Coaching. Ook de toegepaste methodes en technieken komen daarbij uitgebreid aan bod. Bij HealthCoaching worden heel nadrukkelijk geen medische handelingen verricht, geneesmiddelen verkocht, of er adviezen over gegeven. Hiervoor dient u uw arts te raadplegen.


Ook de consultkosten (€ 120,= voor een consult van 1 tot maximaal 2 uur) worden besproken. Deze kunnen, in bijzondere gevallen, nog aangepast worden aan uw persoonlijke omstandigheden en mogen eigenlijk nooit een belemmering vormen voor HealthCoaching. Daarvoor is uw gezondheid te belangrijk. U kunt een familielid of vertrouweling meenemen bij dit eerste consult. U krijgt de algemene voorwaarden mee waarin de hele procedure nog eens uitgebreid is uitgelegd.


Eerst laat u alle gegeven informatie eens een paar dagen rustig bezinken en pas daarna beslist u of u verder wilt.


Bel 06-52852438 (Rob Trommelen) of mail naar info@hollandcare.nl voor meer informatie of een afspraak. U kunt ook het contactformulier op deze website invullen.Toegepaste methodes:

MBMP-therapie                Gediplomeerd therapeut                   BioFix opleidingen

Hypno-therapie                Gediplomeerd therapeut                   Hypnosecentrum.nl

Yager-therapie                 Gediplomeerd therapeut                   Yager-therapie.nl

Basis opleidingen:

HBO Medische Basiskennis

HBO Biofysische Geneeskunde


We weten het allemaal, stress is niet goed voor je. Een beetje kan best, wat erger ook wel, het moet alleen niet te lang duren. Stress vermindert namelijk de kwaliteit van het metabolisme en er treedt verzuring op. Het immuunsysteem gaat dan vanzelf ook minder functioneren. Het veroorzaakt op den duur vaak gebrek aan vitaliteit en ook auto-immuun problemen. En dan is het niet meer de vraag óf het gebeurt, maar slechts wannéér het gebeurt en in welke mate. Allerlei kwalen liggen op de loer.

Ook traumatische ervaringen (plotselinge en zéér heftige stress), mogelijk van langer geleden, kunnen gaan opspelen. Men voelt zich onzekerder worden, er komt dan vanzelf een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het zijn als het ware domino steentjes, van kwaad tot erger. Vaak liggen ook ten grondslag hieraan, emotionele gebeurtenissen die destijds niet zijn verwerkt maar weggewerkt. Op zich is dat is een normaal mechanisme. Niet alles is direct te verwerken en moet dus soms eerst even worden geparkeerd en weggestopt om op dat moment verder te kunnen functioneren. Het moet echter wel een keer worden verwerkt, er moet mee worden afgerekend. Anders blijft het onbewust aan je vreten. Dat "vreten" mag gerust letterlijk worden genomen. Het vreet ook energie en dus vitaliteit. We worden sneller moe en uiteindelijk gaat we minder functioneren. De "kwaal", die er feitelijk al die tijd al was, treedt dan naar buiten. We hebben een klacht of "symptoom". Dan pas vinden we echt dat er wat aan de hand is. Al deze processen kunnen middels Health Coaching op een niet-medisch/farmaceutische manier worden benaderd.