L
L


Special Projects


HollandCare participeert in diverse speciale projecten. Feitelijk komt het er op neer dat geprobeerd wordt om bruggen te slaan tussen de verschillende benaderingen van vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Allen zijn gevormd op basis van "wetenschap". Vaak is er echter ook de neiging om zich tegen de ander af te zetten. Dat is jammer, onnodig en vooral contraproductief. Maar daarnaast blijkbaar ook menselijk.


HollandCare werkt vanuit een technisch/natuurkundige basis en combineert dat met kennis vanuit de reguliere medische wetenschap. Beiden verkregen door uitgebreide opleiding, zelfstudie en analyse van onderzoeksgegevens. Drijfveren zijn pure nieuwsgierigheid en de behoefte om positief bij te dragen aan het verbeteren van vitaliteit en het gevoel van welbevinden. Ondanks dit op zich nobele streven, gaan deze processen lang niet altijd zonder slag of stoot. Het is vaak keuzes maken en daar is niet iedereen even goed in. Het kost soms ook gewoon tijd om eraan te wennen. HollandCare blijft zich hiervoor inzetten. De aanhouder wint!


Het ligt niet direct in onze stijl om met verworvenheden te pronken. Het is immers altijd een product van samenwerking met meerdere partners. Mocht ons enthousiasme niet te bedwingen zijn, dan laten wij u dat hier weten.R&D bij HollandCare behelst in eerste instantie het nauwlettend volgen van fundamenteel onderzoek. Vooral onderwerpen die door de mainstream wetenschap uit pure onzekerheid worden gemeden, hebben onze belangstelling.

Bijvoorbeeld datgene waaruit wij voornamelijk bestaan en waaruit wij constant worden gecreëerd. Een atoom bestaat voor meer dan 95% uit helemaal niets. Moleculen bestaan uit atomen. Weefsels, organen en systemen bestaan uit moleculen. Dat voornamelijk "niets" waaruit wij bestaan is natuurlijk wel iets, alleen het is moeilijk te duiden. Het zit in ieder geval in ons of door ons heen. Het zit tussen de mensen en volkeren. Het zit ook door en tussen de aarde en andere hemellichamen. Het zit overal in de Cosmos.

Is het iets als bewustzijn, Prana, Chi, individueel en/of collectief? Er zijn vele ideeën over geformuleerd. Al vanaf de verre oudheid. Het beïnvloed ons iedere seconde, ons hele leven lang. Het is er al voor de conceptie en blijft na de dood. Het is logisch om te veronderstellen dat het geen eenweg beïnvloeding is. Vanuit dit voornamelijke niets, worden wij iedere microseconde volledig opnieuw opgebouwd. De reguliere wetenschap noemt dat zeer kort "bestaande" hoog energetische deeltjes die voortdurend "in and out reality" poppen, hoe gek kun je het verzinnen. Onze realiteit is blijkbaar zeer beperkt, want deze echte realiteit beslaat meer dan 95% van alles wat er is. Tijd voor grondige studie, zou men kunnen denken.

Maar nee we zijn voorzichtig. Vooral niet boven het maaiveld uitsteken denken veel wetenschappers. De echte onderzoekende wetenschappers echter nemen altijd het voortouw en zijn slechts gedreven door nieuwsgierigheid en niet door status of ego. Die wetenschappers volgen wij en wij proberen te helpen om hypotheses in de praktijk te brengen.